Hotelový řád

 1. Hotel poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem či jiným platným dokladem totožnosti.
 2. Hotel může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 3. Host užívá hotelový pokoj po dobu, kterou si sjednal s hotelem. Host odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 hodin v den svého odjezdu. Nedodrží-li host tuto lhůtu, hotel mu může účtovat pobyt za následující den.
 4. Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.
 5. Host má právo používat zařízení hotelového pokoje, společenských prostor a služeb hotelu. Za škody, které způsobí na majetku hotelu odpovídá podle platných předpisů.
 6. V hotelových pokojích lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno používat vlastní varné konvice a spirály, vlastní přímotopy apod.
 7. Návštěvy neubytovaných na hotelových pokojí mohou být přijímány pouze se souhlasem hotelu. Pokud se tak nestane, bude návštěvě účtována taxa dle platného ceníku.
 8. Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a uzamčeny dveře.
 9. Host může opustit hotelové prostory s klíčem od svého pokoje, protože na něm má i klíč od zadního vchodu. Při ztrátě klíče účtuje hotel poplatek 500,-Kč.
 10. V hotelových pokojích i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat bez dozoru dospělé osoby děti  mladší 10 let.
 11. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit částky platné v souladu s platným ceníkem.Při rezervaci a následné platbě předem si hotel vyžaduje právo na storno polatek ve výší 80% ceny při zrušení rezervace (při platbě kartou,i náklady spojené s akceptací karty tj. polatek bance), při zrušení rezervace v týdnu nástupu si hotel nárokuje 100% uhrazené částky klientem.
 12. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, v případě hrubého porušení řádu má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
 13. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

replica handbags